සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරයේ විකාශන අයිතීන් නම් කරයි

17

සංචාරක එංගලන්ත කණ්ඩායමේ ශ්‍රී ලංකා තරග සංචාරයේ විකාශන අයිතීන් හිමි නාලිකා අද නිල වශයෙන් නිවේදනය කෙරුණා.

 

ඒ අනුව තරගාවලියේ දේශීය විකාශන අයිතිය රාජ්‍ය රූපවාහිනි සහ ගුවන් විදුලි නාලිකාවකට හිමි වුණා.

බ්‍රිතාන්‍ය තුළ අදාළ ටෙස්ට් තරගාවලියේ විකාශන කටයුතු ස්කයි ස්පෝර්ට් නාලිකාව විසින් සිදු කරනු ඇති.

මේ අතර, තරගාවලියේ ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරක කමිටුව ද අද නිවේදනය කෙරුණා.

ඒ අනුව රොෂාන් අබේසිංහ, රසල් ආනල්ඞ්, මාක් බුචර්, ඔවෙයිස් ෂාහ්, සයිමන් ඩූල් යන අය ජාත්‍යන්තර විස්තර විචාරකයින් ලෙස මෙම තරගාවලියේ දී කටයුතු කිරීමට නියමිතයි.

Your Comments