සංචාරක ඉන්දීය කාන්තා කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අතර දෙවන තරගය අද ගාල්ලේදී

32

සංචාරක ඉන්දීය කාන්තා කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම අතර දෙවන එක් දින ක්‍රිකට් තරඟය අද පැවැත්වෙනවා.
තරඟය පෙරවරු 10 ට ගාල්ල අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගණයේ දී ආරම්භ වීමට නියමිතයි.
දෙරට අතර පසුගිය දා පැවති පළමු එක්දින තරඟයෙන් කඩුළු 9 ක ජයක් වාර්තා කිරීමට සමත් වුණේ ඉන්දීය කාන්තා කණ්ඩායමයි.

Your Comments