සංගා පාකිස්තානයේ [PHOTOs]

31

එම් සී සී හෙවත් මාරිලිබෝන් ක්‍රිකට් සමාජ කණ්ඩායම සිය පාකිස්තාන තරග සංචාරයේ දී සහභාගී වන පළමු 20යි 20 තරගය අද පැවැත්වෙනවා.
ඒ, ලාහෝර් කලැන්ඩර්ස් කණ්ඩායමට එරෙහිවයි.
මෙම සංචාරයේ දී එම් සී සී කණ්ඩායම එක්දින තරගයකට සහ 20යි 20 තරග තුනකට ක්‍රීඩා කිරීමට නියමිතයි.
ලබන 19 වනදා දක්වා පාකිස්තානයේ රැදී සිටින එම් සී සී කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ මාරිලිබෝන් ක්‍රිකට් සමාජයේ සභාපති කුමාර් සංගක්කාර මහතායි.

Your Comments