ශ්‍රී ලංකා මල්ලවපොර සම්මේලනයේ නිලවරණය 30 වනදා

8

ශ්‍රී ලංකා මල්ලවපොර සම්මේලනයේ නිලවරණය ලබන මස 30 වනදා පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබෙනවා.

එදින පෙරවරු 10ට ක්‍රිඩා අමාත්‍යාංශ ශ්‍රවනාගාරයේ දී සම්මේලනය පැවැත්වෙනු ඇති.
ඒ සඳහා නාම යෝජනා භාර ගැනීම මෙම මස 21 වනදායින් අවසන් වනවා.

ශ්‍රී ලංකා මල්ලවපොර සම්මේලනයේ නිලවරණය අගෝස්තු 31 වනදා පැවැත්වීමට නියමිතව තිබූ අතර ඊට ඉල්ලුම්කර තිබූ ජාතික ක්‍රිඩා සංගම් ගණන 24ක්.

එම සම්මේලනයේ විධායක සභාව සභිකයින් 15 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත වන අතර සභාපති, ලේකම් සහ භාණ්ඩාගාරක යන ප්‍රධාන තනතුරු 3කින් යුක්තයි.

Your Comments