ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනයට

9

ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ ව්‍යවස්ථාව සංශෝධනය කිරීමට ක්‍රිඩා අමාත්‍යාංශයේ අනුමැතිය ඉල්ලා තිබෙනවා.

ඒ, නිලවරණයෙන් පත් කෙරෙන ප්‍රධාන ලේකම්ධූරය වෙනුවට වැටුප් ලබන විධායක ලේකම්ධූරයක් ස්ථාපිත කිරීමට අදාළවයි.

අන්තර්ජාතික පාපන්දු සම්මේලනයේ පරිපාලන නීති මාලාවට අනුගත වෙමින් ප්‍රධාන ලේකම් ධුරය වෙනුවට එම විධායක ලේකම් ධුරය ස්ථාපිත කිරීමට යෝජනා වී තිබෙනවා.

කෙසේ වෙතත් අන්තර්ජාතික පාපන්දු සම්මේලනය දන්වා ඇත්තේ නිලවරණයෙන් පත් කරන නිලධාරී මණ්ඩලය පමණක් විධායක සභාව ලෙස සලකා කටයුතු කළ යුතු බවයි.

ලබන වසරේ මැයි 31 වනදාට ශ්‍රී ලංකා පාපන්දු සම්මේලනයේ මීලග නිලවරණය පැවැත්වීමට නියමිතව තිබෙනවා.

Your Comments