වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගෙන් 1/3කට සිදුවන අසාධාරණයක් අනාවරණ වෙයි

21

වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගෙන් තුනෙක් එකක් පමණ ලොව පුරා සංවිධාන කර ඇති 20යි 20 ලීග් තරගාවලියන්හී දී ගෙවීම් ප්‍රමාදවීම්වලට හෝ ගෙවීම් නොලැබීම්වලට ලක්ව ඇති බව අණාවරණය වී තිබෙනවා.
ඒ, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ සංගමය නිකුත් කළ නවතම වාර්ෂික ක්‍රීඩක වාර්තාවට අනුවයි.
ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ ක්‍රීඩකයින්ගෙන් සියයට 34ක් මෙලෙස ගෙවීම් ලැබීම සම්බන්ධයෙන් වන අර්බුදයන්ට මුහුණ දී සිටින බවයි.
ප්‍රධාන වශයෙන් තරගාවලිය 6කින් මෑතකදී මෙවැනි ගැටලු වාර්තා වී ඇති බව සදහන්.
ඒ අනුව මෙම ගැටලු සදහා වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නැයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ සංගමය ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සලයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

Your Comments