විවේචන එල්ල වුවද ගිවිසුම් කාලය අවසන් වන තුරු පුහුණුකරු ධූරයේ රැදී සිටිනවා

14

විවේචන එල්ල වුව ද ගිවිසුම් කාලය අවසන් වන තුරු තමා පුහුණුකාර ධුරයේ තවදුරටත් කටයුතු කරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු චන්දික හතුරුසිංහ පවසනවා.
ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය අවසන් කරමින් දිවයිනට පැමිණ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම පැවැත්වූ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් ඔහු මේ බව කියා සිටියා.

Your Comments