විම්බල්ඩන් පිරිමි කේවල අවසන් තරඟය අද

44

විම්බල්ඩන් ටෙනිස් තරඟාවලියේ පිරිමි කේවල අවසන් තරඟය අද පැවැත්වෙනවා.

ඒ, සර්බියාවේ නොවැක් ජොකොවික් සහ දකුණු අප්‍රිකාවේ කෙවින් ඇන්ඩර්සන් අතරයි.

තරඟය මෙරට වේලාවෙන් පස්වරු 06.30ට ආරම්භවීමට නියමිතයි.

Your Comments