රුවල් තරඟාවලියෙන් නාවික හමුදාවට ජයග්‍රහණ රැසක් (PHOTOs)

8

සිලෝන් මෝටර් යොට් සමාජය මගින් (Ceylon Moter Yacht Club) සංවිධාන කරන ලද Bart’s Bash Sailing Regatta – 2020 රුවල් ඔරු තරඟාවලියේ දී නාවික හමුදා රුවල් යාත්‍රා සංචිතය ජයග්‍රහණ රැසක් අත්පත් කර ගත්තා.

පසුගිය 13 වන දින තරඟාවලිය පැවැත්වුණේ බොල්ගොඩ ජලාශයේ දී.

තරඟාවලිය ට කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලීය රුවල් යාත්‍රා සමාජය, ගල්කිස්ස ශාන්ත තෝමස් විද්‍යාලීය රුවල් යාත්‍රා සමාජය, කොළඹ රාජකීය රුවල් යාත්‍රා සමාජය (RCYC), Ceylon Moter Yacht Club (CMYC) සහ නාවික හමුදා රුවල් යාත්‍රා සමාජය නියෝජනය කරමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් 55 දෙනෙකු රුවල් යාත්‍රා 35ක් සමගින් සහභාගී වූවා.

නාවික හමුදාව නියෝජනය කරමින් සහභාගී වූ තරඟකරුවන් ලේසර් ස්ටෑන්ඩඩ් (Laser standard) අංශයේ පළමු, දෙවන හා තෙවන ස්ථාන, ජීපී 14 (GP 14) අංශයේ පළමු හා දෙවන ස්ථාන, එන්ටර්ප්‍රයිස් (Enterprise) අංශයේ පළමු, දෙවන හා තෙවන ස්ථාන සහ ලේසර් රේඩියල් (Laser radial) අංශයේ තෙවන සහ සිව්වන ස්ථාන ජයග්‍රහන වාර්තා කළා.

Your Comments