රග්බි ක්‍රීඩකයන් සංචිතගත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි සංගමය ඉල්ලයි

5

රග්බි ක්‍රීඩකයන් සංචිතගත කිරීමට ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි සංගමය අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයෙන් අවසර ඉල්ලා තිබෙනවා.

 

ඒ, ආසියානු රග්බි සංගමයේ සංවිධානයෙන් ලබන අප්‍රේල් මස චීන තායිපේහිදී පැවැත්වීමට නියමිත වයස 19 න් පහළ ආසියානු රග්බි තරගාවලියට සසඳහා වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තෝරාගැනීම සඳහායි.

පාසල් ක්‍රීඩකයන් සංචිතවලට කැඳවීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ අනුමැතිය අනිවාර්ය වනවා.
එබැවින් අනුමැතිය ඉල්ලා ලිපියක් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා වෙත යොමු කළ බවයි ශ්‍රී ලංකා පාසල් රග්බි සංගමයේ ලේකම් නිරෝධ විජේරාම මහතා කියා සිටියේ.

තෝරාගත් රග්බි ක්‍රීඩකයන් බස්නාහිර දකුණ, බස්නාහිර උතුර සහ මහනුවර ලෙස මධ්‍යස්ථාන තුනක ස්ථානගත කර තේරීම් තරග පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ගාල්ල සහ මාතර ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩකයන් බස්නාහිර දකුණ මධ්‍යස්ථානයට ද, කුරුණෑගල සහ අවට ප්‍රදේශයේ ක්‍රීඩකයන් මහනුවර මධ්‍යස්ථානයට ද, කැඳවීමටයි සැළසුම් කර ඇත්තේ.

Your Comments