බෙන ස්ටෝක්ස් ට යළි කැඳවීමක්

22

ඉන්දිය කණ්ඩායම සමඟ පැවැත්වෙන තෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය සඳහා එංගලන්ත කණ්ඩායමේ බෙන් ස්ටෝක්ස් යළි කණ්ඩායමට කැඳවා තිබෙනවා.
එංගලන්ත කණ්ඩායමෙන් සෑම් කරන් හෝ ක්‍රිස් වෝක්ස් ඉවත් වනු ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.
ඉන්දිය කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත කණ්ඩායම අතර පැවැත්වෙන තෙවන ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගය එළෙඹන 18 වන දා ආරම්භවීමට නියමිතයි.
දෙරට අතර පැවැති පළමු ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරග දෙකම එංගලන්ත කණ්ඩාම විසින් ජය ගත්තා.

Your Comments