බත්තරමුල්ලේල සීලරතන හිමි ක්‍රිකට් නිලවරණයට නම් දෙයි

25

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ නිලවරණය සඳහා බත්තරමුල්ලේ සීලරත්න හිමියන් අද නාම යෝජනා භාරදී තිබෙනවා.

 

ක්‍රිකට් නිලවරණයක් සඳහා හිමි නමක් නාමයෝජනා භාර දුන් පළමු අවස්ථාව ලෙසයි මෙය සැලකෙන්නේ.

නාමයෝජනා භාරදිමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දැක්වූ බත්තරමුල්ලේ සීලරත්න හිමි.

 

නව නිලධාරී මණ්ඩලයක් පත්කර ගැනීම සඳහා වන නාම යෝජනා භාර ගැනීම මේ වන විට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේදී සිදුවනවා.

නිලවරණය එළෙඹෙන මැයි මස 20 වෙනිදා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

 

Your Comments