නව ශාරීරික යෝග්‍යතා කාර්යය සාධන කළමනාකරු ලෙස ග්‍රාන්ට් ලූඩන් පත් කෙරේ

5

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතන පුහුණු අංශයේ ශාරීරික යෝග්‍යතා කාර්යය සාධන කළමනාකරු ලෙස දකුණු අප්‍රිකානු ජාතික ග්‍රාන්ට් ලූඩන් පත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඔහුගේ සේවය ඊයේ සිට බලපැවැත්වෙන බවයි ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනය කළේ.

ශක්තීන් සහ තත්ත්වාරෝපණය කිරීම පිළිබඳ විශේෂඥයකු වන ලූඩන් ජාතික තලයේ පසුවන ක්‍රීඩකයින්ගේ ශක්තීන් වර්ධනය කිරීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරනු ඇති.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය යටතේ පවතින සමස්ථ කණ්ඩායම් සියල්ලෙහි ශාරීරික යෝග්‍යතා කාර්යය සාධනය භාරව ද ඔහු කටයුතු කිරීමට නියමිතයි.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය සමඟ කොන්ත්‍රාත්තුවකට එළැඹීමට පෙර 2014 වසරේ සිට 2019 වසර දක්වා වූ කාල සීමාවේදී ග්‍රාන්ට් ලූඩන් පාකිස්තානු ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ශක්තීන් සහ තත්ත්වාරෝපණය කිරීම පිළිබඳව මෙන්ම පන්දු රැකීමේ පුහුණුකරු ලෙස ද කටයුතු කළා.

Your Comments