නවසීලන්ත ටෙස්ට් කණ්ඩායම 3 දක්වා ඉහළට

13

ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සලය ප්‍රකාශයට පත් කළ නවතම ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ශ්‍රේණිගත කිරීම්වලට අනුව නවසීලන්ත කණ්ඩායම 3 වන ස්ථානය දක්වා ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා.
ඒ, අද ශ්‍රී ලංකාව සමග නිමා වූ ටෙස්ට් තරගාවලිය තරග එකට බින්දුවක් ලෙස ජය ගැනීමත් සමගයි.
මීට පෙර ශ්‍රේණිගත කිරීම්හි තෙවන ස්ථානයේ රැදී සිටියේ දකුණු අප්‍රිකා කණ්ඩායමයි.
ඔවුන් ප්‍රසාද ලකුණු 106ක් හිමි කර ගෙන සිටින අතර, නවසීලන්තයට හිමිව ඇති ප්‍රසාද ලකුණු සංඛ්‍යාව 107ක්.
නවසීලන්තයට එරෙහි ටෙස්ට් තරගාවලිය පරාජයට පත් වීමත් සමග ශ්‍රී ලංකාව 6 වන ස්ථානයේ සිට 7 වන ස්ථානය දක්වා ටෙස්ට් වර්ගීකරණයේ පසුබැස තිබෙනවා.
ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රසාද ලකුණු 91ක් හිමිව ඇති අතර හය වන ස්ථානයට පත් වූ පාකිස්තානයට ප්‍රසාද ලකුණු 92ක් හිමියි.
ප්‍රසාද ලකුණු 116ක් හිමි කර ගෙන සිටින ඉන්දියාව වර්ෂ අවසාන ටෙස්ට් ශ්‍රේණිගත කිරීම්හි පෙරමුණ ගෙන තිබෙනවා.
දෙවන ස්ථානය එංගලන්තයට හිමිව ඇත්තේ ප්‍රසාද ලකුණු 108ක් ලබා ගනිමින්.

Your Comments