දිවයින පුරා ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාංගණ 332 ක් සංවර්ධනය කෙරේ

10

දිවයින පුරා පිහිටි ග්‍රාමීය ක්‍රීඩාංගණ 332 ක් සංවර්ධනය කිරීමේ කටයුතු අද ආරම්භ වනවා.

එහි සමාරම්භක වැඩසටහන පැවැත්වෙන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන්.

මේ යටතේ එක් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකින් එක් ක්‍රීඩාංගනයක් බැගින් සංවර්ධනය කෙරෙන බවයි ග්‍රාමීය හා පාසල් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ.

එහිදී එක් ක්‍රීඩාංගණයක් සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 15 ක් වෙන් කර ඇති අතර සමස්ත ක්‍රීඩාංගණ 332 ක සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන 500ක්.

Your Comments