දකුණු අප්‍රිකාවට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තහනම් කිරීමේ දැඩි අවදානමක්

10

දකුණු අප්‍රිකාවට ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තහනම් කිරීමේ දැඩි අවදානමක් මතුව තිබෙනවා.

ඒ, ක්‍රිකට් ආයතනයේ කටයුතුවලට මැදිහත් වීමට අදහස් කරන බවට දකුණු අප්‍රිකා රජය ප්‍රකාශ කිරීමත් සමගයි.

ක්‍රිකට් ආයතනයේ ඉහළ නිළධාරීන් සිදු කර ඇති විෂමාචාර ක්‍රියා හේතුවෙන් එහි කටයුතුවලට මැදිහත් වන බවයි එරට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා සදහන් කර ඇත්තේ.

මෙම මැදිහත් වීම සම්බන්ධයෙන් තමා ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සලය ද දැනුවත් කළ බව ඔහු කියා සිටියා.

කෙසේ වෙතත්, ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සලයේ නීති රීති ප්‍රකාරව කිසිදු සාමාජික රටක ක්‍රිකට් ආයතනවලට රජයේ මැදිහත් වීමක් සිදු නොවිය යුතු අතර, එම ආයතන ස්වාධීනව ක්‍රියා කළ යුතු බවයි දැක්වෙන්නේ.

එසේ නොවන්නේ නම් අදාළ රටට එරෙහිව ජාත්‍යන්තර තරග තහනමක් පැනවීමේ බලය අයි.සී.සීය සතු වනවා.

Your Comments