ගයන්තිකා අබේරත්න 6 වැනි තැනට

14

ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ මීටර් 400 කාන්තා තරඟ ඉසව්වට එක්වූ ශ්‍රී ලංකාවේ ගයන්තිකා අබේරත්නට 6 වන ස්ථානය හිමි වුණා.
ඊයේ පස්වරුවේ පැවති තරඟය අවසන් කිරීමට ඇය ගත කළ කාලය විනාඩි දෙකයි තත්ත්පර 5ක්.
මේ අතර, මීටර් 400 පිරිමි ඉසව්වේ අවසන් තරඟයට එක්වුණු ඉඳුනිල් හේරත්ට සිදුවූයේ අවසන් ස්ථානයෙන් සෑහීමකට පත්වීමටයි.
ඔහු තරඟය අවසන් කළ කාලය සදහන් වූයේ විනාඩියයි තත්ත්පර 51ක් ලෙසයි.

Your Comments