කුම්බ්ලේ – පන්ජාබ් ප්‍රධාන පුහුණුකරු කෙරෙයි

20

කිංග්ස් ඉලවන් පන්ජාබ් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස ඉන්දීය හිටපු නායක අනිල් කුම්බ්ලේ පත් කර තිබෙනවා.

මීට පෙර පන්ජාබ් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළේ මයික් හෙසන්.

අනිල් කුම්බ්ලේ මීට පෙර මුම්බායි ඉන්දියන්ස් සහ රෝයල් චැලෙන්ජස් බැංගලෝර් කණ්ඩායම්වල උපදේශකයෙකු ලෙස කටයුතු කළා.

එමෙන්ම ඉන්දීය කණඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස ද ඔහු 2016 හා 2017 වසරවලදී කටයුතු කර තිබුණා.

Your Comments