ක්‍රීඩා ඇමතිගෙන් සමාජ මාධ්‍යකරුවන්ට ඉල්ලීමක්

3

ක්‍රිඩකයන් සම්බන්ධව සිදු කරන විවේචන වලදී ඔවුන්ගේ මානසිකත්වයට බලපාන ලෙස කටයුතු නොකරන ලෙස ක්‍රිඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ සමාජ මාධ්‍ය ක්‍රියාකාරිකයන්ගේ ඉල්ලීමක් කරනවා.

වත්මන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව ඇතුළු සමස්ත ක්ෂේත්‍රයම නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රමවේදයකට ගෙන යන පසුබිමක අනවශ්‍ය විවේචන සිදු කිරීම එම වැඩ පිළිවෙලට බාධාවක් වී ඇති බවයි අමාත්‍යවරයා පෙන්වා දෙන්නේ.

Your Comments