ක්‍රිකට් නිලවරණය සඳහා නාමයෝජනා භාර ගැනීම අදින් අවසන්

13

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් නිලවරණය සඳහා නාමයෝජනා භාර ගැනීම අද පස්වරු 3.30 අවසන් වනවා.

සභාපති, උප සභාපති ධූරදෙකක් සහ ලේකම් ධූරය ඇතුළු නිලධාරී මණ්ඩලයක් එහිදී තෝරා ගැනීමට නියමිතයි.

මැයි 20 වැනිදා පෙරවරු 10.30 ට ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශ ඩන්කන් වයිට් ශ්‍රවණාගාරයේදී නිලවරණය පැවැත්වෙනු ඇති.

Your Comments