ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පරිහානියට ක්‍රීඩා පරිපාලනය වගකිවයුතුයි

7

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පරිහානියට ක්‍රිඩා පරිපාලනය වගකිව යුතු බව හිටපු ක්‍රිකට් නායක අමාත්‍ය අර්ජුණ රණතුංග මහතා පවසනවා.
ගම්පහ ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් හෙතෙම මේ බව සඳහන් කලා.

Your Comments