ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පරිහානියට ක්‍රීඩා පරිපාලනය වගකිවයුතුයි

15

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පරිහානියට ක්‍රිඩා පරිපාලනය වගකිව යුතු බව හිටපු ක්‍රිකට් නායක අමාත්‍ය අර්ජුණ රණතුංග මහතා පවසනවා.
ගම්පහ ප්‍රදේශයේදී මාධ්‍ය වෙත අදහස් පළ කරමින් හෙතෙම මේ බව සඳහන් කලා.

Your Comments