එළඹෙන සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් රටපුරා පාපැදි සහ මැරතන් තරගාවලි 100ක්

3

එළඹෙන සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් රටපුරා පාපැදි සහ මැරතන් තරගාවලි 100ක් පැවැත්වීමට සැළසුම් කර ඇති බව ක්‍රිඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

 

එමෙන්ම මුහුදු පිහිනුම් තරගාවලි පැවැත්වීමටද සැළසුම් කර ඇති බවයි ත්‍රිකුණාමලයේ පැවති වැඩසටහනකදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ.

රට පුරා විසිරී සිටින දක්ෂ තරුණ තරුණියන් හඳුනාගැනීම සඳහා ඕපන් ඩේ නමින් විශේෂ වැඩසටහනක් පැවැත්වීමට සැළසුම් කර ඇති බවද නාමල් රාජපක්ෂ මහතා මෙහිදී කියා සිටියා.

Your Comments