එංගලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ පුහුණුවීම් කටයුතු තවදුරටත් කල් යයි

13

වේග පන්දු යවන්නන් මූලික කරගනිමින් ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කළ එංගලන්ත ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ පුහුණුවීම් කටයුතු තවදුරටත් කල් යනු ඇති බව වාර්තා වනවා.
ඒ, සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පවතින ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන්.
කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වීමේ අවධානම අවම කිරීම සදහා ගන්නා ක්‍රියාමාර්ග සම්බන්ධයෙන් ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් මතුව ඇති බව සදහන්.
පුද්ගලික ආරක්ෂක උපකරණවල හිගකම මෙන්ම ක්‍රීඩකයින්ට අවශ්‍ය ක්‍රීඩා උපකරණ ලබා දීමේ ප්‍රමාදය ද මීට හේතු වී තිබෙනවා.

Your Comments