ඌව ප්‍රිමියර් ලීග් T20: කිසිඳු සම්බන්ධයක් නෑ – ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පවසයි

35

20යි 20 ක්‍රිකට් තරගාවලිය නමින් වන කිසිදු තරගාවලියක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හෝ ක්‍රිකට් ආයතනයට අනුබද්ධ කිසිදු ආයතනයක් දැනුවත්ව නොමැති බවත්, ඊට තම ආයතනයේ සම්බන්ධයක් නොමැති බවත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසනවා.

ඌව ප්‍රිමියර් ලීග් පන්දුවාර 20යි 20 ක්‍රිකට් තරගාවලිය නමින් වන කිසිදු තරගාවලියක් සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය හෝ ක්‍රිකට් ආයතනයට අනුබද්ධ කිසිදු ආයතනයක් දැනුවත්ව නොමැති බවත්, ඊට තම ආයතනයේ සම්බන්ධයක් නොමැති බවත්, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පවසනවා.

එවැනි තරගාවලියක් බදුල්ල ක්‍රීඩාංගනයේ දී පසුගිය 29 වනදා සිට ආරම්භ වී ඇති බවට ඉන්දීය මාධ්‍ය විසින් වාර්තා කර ඇති බවයි නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ක්‍රිකට් ආයතනය සදහන් කළේ.

තරගාවලියට කණ්ඩායම් 4ක් එක්ව ඇති බවටත්, ඒ සදහා ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයින් රැසක් එක්වන බවටත් ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කළා.

එහි තරග කිහිපයක් ද මේ වන විට පවත්වා ඇති නමුත් පසුව තරගාවලිය කල් දැමීමට කටයුතු කර ඇති බවයි විදෙස් ක්‍රීඩා මාධ්‍ය සදහන් කළේ.

කෙසේ වෙතත්, එවැනි කිසිදු තරගාවලියක් මෙරට දී නොපැවැත්වෙන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අවධාරණය කර සිටියා.

Your Comments