උමාර් අක්මාල්ගේ අභියාචනය සලකා බැලීමට හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයකු පත් කරයි

19

පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් තමන්ට එරෙහිව පැනවූ වසර 3ක ක්‍රිකට් තහනමට එරෙහිව පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක උමාර් අක්මාල් විසින් ගොණු කළ අභියාචනය සලකා බැලීමට ස්වාධීන විනිසුරුවරයෙකු ලෙස හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරුවරයෙකු පත් කර තිබෙනවා.
කෙසේ වෙතත්, අභියාචනය සලකා බලන දිනයක් මෙතෙක් ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.
පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනයේ දූෂණ විරෝධී සංග්‍රහය උල්ලංඝනය කිරීමේ චෝදනා දෙකක් උමාර් අක්මාල්ට එරෙහිව එල්ල වී තිබූ අතර, ඒ අනුවයි ඔහුට වසර 3ක ක්‍රිකට් තහනමක් පැනවුණේ.
එම තහනම මෙම සිද්ධියට අදාළව ඔහුට එරෙහිව පළමු වරට තාවකාලික තරග තහනමක් පැනවූ පසුගිය පෙබරවාරි 20 වනදා සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇති.
පාකිස්තාන සුපර් ලීග් තරගාවලියට අදාළව තරග පාවාදීම සදහා ඔහුට කෙරුණු යෝජනා පිළිබද තොරතුරු වාර්තා නොකිරීම උමාර් අක්මාල්ට එරෙහිව එල්ල වූ චෝදනාවයි.

Your Comments