උමාර් අක්මාල්ගෙන් අභියාචනයක්

21

පාකිස්තාන පිතිකරු උමාර් අක්මාල් තමාට එරෙහිව පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනයේ විනය කමිටුව විසින් පැනවූ වසර 3ක ක්‍රිකට් තහනමට එරෙහිව අභියාචයක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.
පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනයේ දූෂණ විරෝධී සංග්‍රහය උල්ලංඝනය කිරීමේ චෝදනා දෙකක් උමාර් අක්මාල්ට එරෙහිව එල්ල වී තිබූ අතර, ඒ අනුවයි ඔහුට පසුගිය දා වසර 3ක ක්‍රිකට් තහනමක් පැනවුණේ.
පාකිස්තාන සුපර් ලීග් තරගාවලියට අදාළව තරග පාවාදීම සදහා ඔහුට කෙරුණු යෝජනා පිළිබද තොරතුරු වාර්තා නොකිරීම උමාර් අක්මාල්ට එරෙහිව එල්ල වූ චෝදනාවයි.
ඉදිරි දින 15 තුළ දී පාකිස්තාන ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් මෙම අභියාචනය විමර්ශනය කිරීම සදහා ස්වාධීන කමිටුවක් පත් කරනු ඇති බවයි පාකිස්තාන මාධ්‍ය වාර්තා පෙන්වා දෙන්නේ.

Your Comments