ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එංගලන්තයට එරෙහිව තෙවන ශතකය වාර්තා කරයි

9

ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් එංගලන්තයට එරෙහිව තෙවන ශතකය අද වාර්තා කළා.
ඒ දෙවන සහ අවසන් ටෙස්ට් තරගයේදීයි.

 

තරගයේ තොරතුරු ගෙන එන සිත නිව්ස් 24 මාණ්ඩලික වාර්තාකරු ළහිරු මයුරජිත්.

Your Comments