ආසියානු කුසලානයට, ඇෆ්ඝනිස්ථාන එක්දින ක්‍රිකට් සංචිතය නම් කරයි

19

එළඹෙන ආසියානු කුසලාන එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලිය සදහා වන ඇෆ්ඝනිස්ථාන සංචිතය නම් කර තිබෙනවා.
ක්‍රීඩකයින් 17 දෙනෙකුගෙන් යුත් සංචිතයේ නායකත්වය හිමිව ඇත්තේ අස්ගර් ඇෆ්ගන්ටයි.
සංචිතය සදහා මෙතෙක් එක්දින වරම් හිමි කර ගෙන නොමැති ක්‍රීඩකයින් තිදෙනෙකු ද ඊට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

Your Comments