අයි.සී.සී ජ්‍යෙෂ්ඨ තරගාවලි සංචිත සඳහා තවත් 7 දෙනෙකු ඇතුළත් කිරීමට අවසර

5

අයි.සී.සී ජ්‍යෙෂ්ඨ තරගාවලියන්හි සංචිත සදහා ක්‍රීඩකයින් හෝ සහාය කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් තවත් 7 දෙනෙකු ඇතුළත් කිරීමට ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සලය අවසර ලබා දී තිබෙනවා.

ඒ, පවතින කොරෝනා වසංගතයත් සමග ඇතිව තිබෙන සියලු තත්ත්වයන් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුවයි.වීඩියෝ තාක්ෂණය ඔස්සේ පැවැති අයි.සී.සී රැස්වීම්වලින් පසුව මෙම තීරණය ප්‍රකාශයට පත් කෙරුණා.

මෙතෙක් පැවැති අයි.සී.සී ජ්‍යෙෂ්ඨ තරගාවලි සදහා ක්‍රීඩකයින් 15 දෙනෙකු සහ කාර්යය මණ්ඩල සාමාජිකයින් 8 දෙනෙකු සංචිතයකට ඇතුළත් කිරීමටයි ජගත් ක්‍රිකට් කවුන්සලය අවසරය ලබා දී තිබුණේ.

 

Your Comments