අයි.පී.එල් තරගාවලිය වෙනුවෙන් කණ්ඩායම් විසින් සංචිතවල රදවා ගන්නා සහ නිදහස් කරන ක්‍රීඩකයින්ගේ ලැයිස්තුව නිකුත්කරයි

24

මෙවර ඉන්දීය ප්‍රිමියර් ලීග් ක්‍රිකට් තරගාවලිය වෙනුවෙන් ඒ ඒ කණ්ඩායම් විසින් සංචිතවල රදවා ගන්නා සහ නිදහස් කරන ක්‍රීඩකයින්ගේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුව නිකුත් කර තිබෙනවා.

 

ඒ, ඊයේ දිනයේ දී ඒ සදහා ලබා දී තිබූ කාලය අවසන් වීමත් සමගයි.

ඒ අනුව විදෙස් ක්‍රීඩකයින් 42 දෙනෙකු ඇතුළුව ක්‍රීඩකයින් 139 දෙනෙකු කණ්ඩායම් 8 විසින් සංචිතවල රදවා ගෙන තිබෙනවා.

ඒ අතරට කිසිදු ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු ඇතුළත්ව නැහැ.

නිදහස් කර ඇති ක්‍රීඩකයින්ගේ සංඛ්‍යාව 57ක්.

කණ්ඩායම් සකස් කර ගැනීම වෙනුවෙන් සෑම කණ්ඩායමකටම ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 85ක මුදලක් මෙවර ද වැය කළ හැකි බවයි තරගාවලි සංවිධායකයින් සදහන් කළේ.

ඒ අනුව සියලු කණ්ඩායම් තරගාවලියට මේ දක්වා වියදම් කර ඇති මුදල ඉන්දීය රුපියල් කෝටි 483 කට අධිකයි.

Your Comments