අගෝස්තුවේදී ඉන්දීය කණ්ඩායම දකුණු අප්‍රිකාවෙ තරග සංචාරයක නිරත වීමට වැඩි අවස්ථාවක්

16

ලබන අගෝස්තු මාසය අවසානයේ දී ඉන්දීය කණ්ඩායම දකුණු අප්‍රිකාවේ තරග සංචාරයක නිරත වීම සදහා වැඩි අවස්ථාවක් පවතින බව වාර්තා වනවා.
දෙරටේම රජයේ අනුමැතිය ලැබුණහොත් පමණක් තරග සංචාරය සිදු වනු ඇති.
එහිදී දෙරට අතර තරග 3කින් යුත් 20යි 20 තරගාවලියක් පැවැත්වීමට නියමිතයි.
මෙම තරගාවලිය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය පෙබරවාරි මාසයේ දී ඉන්දීය ක්‍රිකට් ආයතනයේ සභාපති සවුරව් ගංගුලි සහ දකුණු අප්‍රිකාවේ ක්‍රිකට් අධ්‍යක්ෂ ග්‍රෑම් ස්මිත් අතර සාකච්ඡා ආරම්භ වුණා.
පසුගියදා එම සාකච්ඡා අවසන්ව ඇත්තේ තරගාවලිය පැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් එකගතාවයකට එළඹෙමින්.

Your Comments