ලෝක කුසලාන කාන්තා එක්දින ක්‍රිකට් තරගාවලියේ පුහුණ තරග හෙට සිට

 06/18/2017 - 14:16
8 reads

අයි.සී.සී. ලෝක කුසලාන කාන්තා එක් දින ක්‍රිකට් තරගාවලියට අදාල පුහුණු තරඟ හෙට සිට ආරම්භ වනවා.
එහිදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සත්කාරක එංගලන්තය සමගින් තරග වැදීමට නියමිතයි.
ඊට අමතරව හෙට දිනයේදී ඉන්දීය කාන්තා කණ්ඩායම ද නවසීලන්ත කාන්තා කණ්ඩායම සමගින් තරග වදිනු ඇති.