ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රිඩකයින්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාව පරීක්ෂා කිරීමට GPS තාක්ෂණය

 03/13/2018 - 21:19
9 reads

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා ජී.පී.එස් තාක්ෂණය උපයෝගී කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පියවර ගෙන තිබෙනවා.
ඒ අනුව මෙවර නිදහස් කුසලාන තරගාවලියේ සිට ශාරීරික යෝග්‍යතාව පෙන්නුම්කරන ජී පී එස් උපකරණයක් පැලද ක්‍රීඩකයින් තරග කරන බවයි එම ආයතනය සඳහන් කරන්නේ.
මෙමගින් ක්‍රිඩා පිටියේ සිටින ක්‍රීඩකයින්ගේ සියලු අංග චලන දත්ත එක් රැස් කර ගනිමින් ඔවුන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාව තහවුරු කිරීමට අදාළ තොරතුරු ලැබෙන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ යෝග්‍යතා පුහුණුකරු නික් ලි පෙන්වා දෙනවා.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news