ජාතික කබඩි පිරිමි සහ කාන්තා සංචිත සඳහා වන තේරීම් පරීක්ෂණ හෙට සිට ඇරඹේ

 01/11/2018 - 09:01
5 reads

ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙල ඇතුළු ඉදිරි ක්‍රීඩා උළෙලවල් ඉලක්ක කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකා ජාතික කබඩි පිරිමි සහ කාන්තා සංචිත තෝරා ගැනීම සඳහා වන තේරීම් පරීක්ෂණ හෙට සිට ආරම්භ වනවා.

ලබන 14  වනදා දක්වා අදාළ තේරීම් පරීක්ෂණ ටොරින්ටන් චතුරස්‍ර‍යේ පිහිටි ගෘහස්ථ ක්‍රීඩාගාරයේදී පැවැත්වෙන බවයි ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශය සදහන් කළේ.

ඒ සඳහා ලියාපදිංචි වීම පෙරවරු 8.00ට ආරම්රභ වනු ඇති.

පිරිමි තේරීම් පරීක්ෂණ හෙට සහ ලබන 14 යන දිනවල පැවැත්වීමට නියමිතයි.

කාන්තා තේරීම් පරීක්ෂණ ලබන 13  සහ 14 යන දිනවල දී පැවැත්වෙනු ඇති.

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news