ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පුහුණු කිරිමට මානව ක්‍රියාකාරි පර්යේෂණාගාරයක්

 01/05/2018 - 08:53
4 reads

ජාත්‍යන්තර මට්ටමට ගැලපෙන අයුරින්  මෙරට ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් පුහුණු කිරිම සඳහා මානව ක්‍රියාකාරි පර්යේෂණාගාරයක් ආරම්භ කරන බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ඒ තුලින් ක්‍රිඩක ක්‍රීඩිකාවන් තාක්ෂණික ලෙස පුහුණු කිරිමට හැකියාව ලැබෙන බවයි ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් වෛද්‍ය ලක්ෂමන් එදිරිසිංහ  මහතා සඳහන් කළේ.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news