මහනුවර සහ CR & FC ජය ලබයි

 11/12/2017 - 09:41
6 reads

අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය යටතේ පොලිස් ක්‍රීඩා සමාජය සමග පැවති තරගයෙන් පහසු ජයක් වාර්තා කිරීමට මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය සමත් වුණා.
තරගයේ ලකුණු සටහන දැක්වුනේ 43ට 11ක් වශයෙන්.
මහනුවර ක්‍රීඩා සමාජය ගෝල දිනුම් 4ක් සහ උත්සාහ දිනුම් 3ක් සමගින් ලකුණු රැස් කළා.
මේ අතර අන්තර් ක්‍රීඩා සමාජ ලීග් රග්බි තරගාවලිය යටතේ නාවුක හමුදා කණ්ඩායම සමග පැවති තරගයෙන් ජය වාර්තා කිරීමට සී.ආර්.ඇන්ඩ් එෆ්.සී කණ්ඩායම සමත් වුණා.
තරගයේ ලකුණු සටහන දැක්වුණේ 38ට 23ක් ලෙසයි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news
Kandy SC
Police SC
Dialog Rugby League