පිබිදෙමු පොළොන්නරුව යටතේ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක් ජනතා අයිතියට

116

ජනාධිපති මෛත‍්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාගේ සංකල්පයකට අනුව ක‍්‍රියාත්මක කෙරෙන, පිබිදෙමු පොළොන්නරුව, වැඩසටහන යටතේ පොළොන්නරුව දිස්ත‍්‍රික්කයේ ජනතාව වෙනුවෙන් සැලසුම් කළ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රැසක්, විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය, රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් අද ජනතා අයිතියට පත් කෙරුණා.

ඒ අනුව වඩිගවැව ප‍්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ඉදිකළ නව ගොඩනැගිලි සිසු අයිතියට පත්කිරීම, මීගස්වැව කනිෂ්ට විද්‍යාලයේ නව ගොඩනැගිලි සඳහා මුල් ගල් තැබීම, උදාරගම ප‍්‍රාථමික විද්‍යාලයේ ගොඩනැගිලි සිසු අයිතියට පත්කිරීම සහ මණ්ඩලගිරිය මහා විද්‍යාලයේ අභිනවයෙන් ඉදිකළ ගොඩනැගිලි සිසු අයිතියට පත්කිරීම, විදුලිබල හා පුනර්ජනනිය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතාගේ ප‍්‍රධානත්වයෙන් සිදුවුණා.

මෙම අවස්ථාවන් සඳහා චතුරිකා සිරිසේන මැතිණිය, ගුරුභවතුන්, සිසු දරුදැරියන් මෙන්ම ප‍්‍රදේශයේ දේශපාලනාධිකාරිය සහභාගි වී සිටියා.

     

Your Comments