ජාත්‍යන්තර තේ දින උත්සවයක් බගවන්තලාවේ දි

21ජාත්‍යන්තර තේ දිනයට සමගාමීව තේ දින උත්සවයක් බගවන්තලාවේ දී පැවැත් වුණා.
ජාත්‍යන්තර තේ දිනය ඊයේ දිනට (15) යෙදි තිබු අතර වතු කම්කරුවන්ගේ උත්සවය රාජ්‍යය නොවන සංවිධානයක් මගින් සංවිධානය කර තිබුණා.
වතු කම්කරුවන් විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් වතු කම්කරු අයිතින් දිනා ගැනිම සදහා සකසන ලද පෝස්ටර් අතැතිව බගවන්තලාව නගරයෙන් ආරම්භ කළ පෙලපාලියකින් බගවන්තලාව හොලිරොසරි ශාලාව වෙත පැමිණ සම්මන්ත්‍රණයක්ද පවත්වනු ලැබුවා.
වතු කම්කරුවනගේ දූ දරුවන්ගේ සහභාගිත්වයෙන් හින්දු සංස්කෘතිය විදහා දැක්වෙන සංස්කෘතික අංග ගණනාවක්ද තේ දින සම්මන්ත්‍රණය්දි ඉදිරිපත් කළා.

(හැටන් – රංජිත් රාජපක්ෂ)

Your Comments