බාලදක්ෂ වැඩසතිය ඇරඹෙයි [PHOTOs]

33

බාලදක්ෂ ව්‍යාපාරයේ 2019 වසරේ වැඩසතිය ආරම්භ කෙරුණා.

ඒ කථානායක කරු ජයසුරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පෙරවරුවේ කථානායක නිල නිවාස පරිශ්‍රයේ දී.

Your Comments