නාඋල සංහිඳියා පොසොන් උදානය

38

නාඋල අධ්‍යාපන කළාපය සංවිධාන කළ ‘ සංහිඳියා පොසොන් උදානය ’ ආගමික වැඩසටහනේ විශේෂ පෙරහැර නාඋල දී පැවැත්වුණා.

කළාපයේ සියළු පාසල් නියෝජනය වන පරිදි දහසකට ආසන්න පාසල් දරුදැරියන් පිරිසක් මේ සඳහා එක්ව සිටියා.

නාඋල ශ්‍රී නාග ජාතික පාසලේ දී අද (22) උදෑසන ආරම්භ වු පෙරහැර නගරයේ සුවිසල් බුද්ධ ප්‍රතිමා වහන්සේ අභියසට ලඟා වුණා.
පෙහැරින් පසුව නාඋල ශ්‍රි නාග ජාතික පාසල් ශ්‍රවනාගරයේ දී විශේෂ වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කෙරුණා.

ප්‍රදේශයේ සර්ව ආගමික නායකයින්ගේ සුභාශිංෂන ද සංහිඳියා පොසොන් උදානයට එක්කිරීම විශේෂත්වයක්.

(නාඋල – ඉන්දික අරුණ කුමාර)

Your Comments