නව අමාත්‍යවරු මෙන්න

17

කැබිනට් නොවන නව අමාත්‍යවරු දෙදෙනෙක් සහ නව නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙක් අද (11) පෙරවරුවේ ජනාධිපති නිල නිවසේ දී ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුන්නා.

කැබිනට් නොවන අමාත්‍යවරු
රවින්ද්‍ර සමරවීර මහතා – කම්කරු සහ වෘත්තීය සමිති සබඳතා කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය
වී. රාධක්‍රිෂ්නන් මහතා – විශේෂ ප්‍රදේශ සංවර්ධන කැබිනට් නොවන අමාත්‍ය

නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය
අබ්දුල්ලා මහරුෆ් මහතා – වරාය හා නාවික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය

මේ අතර දයා ගමගේ මහතාට හිමිව තිබූ අමාත්‍ය ධූරයේ සංශෝධනයක් සිදුව තිබෙනවා.
ඒ අනුව ඔහුට හිමිව ඇති නව අමාත්‍ය ධූරය වන්නේ සමාජ සවිබල ගැන්වීම් අමාත්‍ය ධූරයයි.

දයා ගමගේ මහතාට මීට පෙර ලබා දී තිබුණේ කම්කරු සහ වෘත්තීය සමිති සබඳතා සහ සමාජ සවිබල ගැන්වීම් කැබිනට් අමාත්‍ය ධුරයයි.
එහි කම්කරු සහ වෘත්තීය සමිති සබඳතා අමාත්‍ය ධූරය ‘කැබිනට් නොවන’ ලෙස රවින්ද්‍ර සමරවීර මහතාට අද ලබා දී තිබෙනවා.

Your Comments