දුර පැනීමේ කාන්තා ඉසව්වෙන් 2011 තැබූ මහවැලි තරග වාර්තාව වලව කලාපයේ විදූෂී සම කරයි
අනුර ප්‍රේමකුමාර

33

මහවැලි කලාපවල දූ දරුවන්ගේ ක්‍රීඩා කුසලතාවයන් ඔපනැංවීමේ අරමුණින් පැවැත්වෙන 30 වන මහවැලි ක්‍රීඩා උළලේ දෙවන දිනය අදයි. ඊයේ දිනය නිමා වන විට තරග ඉසව් රැසක් අවසන් කෙරුණු අතර අතර ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව ඉදිරිපත් කළ අලංකාර පැරෂුට් සංදර්ශනයක්ද පවත්වනු ලැබුවා.
දෙවන දිනය වන අද දිනයේ තරග ආරම්භ කරමින් මීටර් 5000 පිරිමි අවසන් තරග ආරම්භ කෙරුණු අතර ඊට අමතරව තුන්පිම්මා කාන්තා අවසන් තරගය, කවපෙත්ත විසි කිරීම පිරිමි අවසන් තරගයද ආරම්භ කෙරුණා.
ඊයේ පැවැති තරග අතර මීටර් 3000 කාන්තා සහ පිරිමි ඇවිදීමේ අවසන් තරග පැවැත්වුණා. මීටර් 3000 කාන්තා ඇවිදීමේ අවසන් තරගයේ පළමු ස්ථානය වලව කලාපයේ ප්‍රමුදි නිම්සරා විසින් හිමි කර ගත් අතර දෙවන ස්ථානයද වලව කලාපයේ දෙව්මිණි ශ්‍රී චතුරංග ක්‍රීඩිකාව විසින් හිමිකර ගනු ලැබුවා. තෙවන ස්ථානයට පත්වූයේ වික්ටෝරියාා කලාපයේ එස්. දේවප්‍රියා ක්‍රීඩිකාවයි.
මීටර් 3000 ඇවිදීම පිරිමි අවසන් තරගයේ පළමු ස්ථානය මහවැලි බී කලාපයේ එච්.එම්. සහන් රවිඳු විසින් ලබාගත් අතර දෙවන ස්ථානයට පත් වූයේ රඹකැන්ඔය කලාපයේ එච්.එම්.බී. ධනුෂ්ක විසින් හිමි කර ගනු ලැබුවා. තෙවන ස්ථානයට පත්වූයේ වලව කලාපය නියෝජනය කරන ලද එම්. විභාත් මිතිල ක්‍රීඩකයායි.
මීටර් 800 කාන්තා අවසන් තරගයේ පළමු හා දෙවන ස්ථාන දෙකම හිමි කර ගැනීමට වලව කලාපය සමත් විය. ඒ පිළිවෙළින් බිනාදි මල්ෂා සහ නෙත්මි නිම්සරා විසින්. තෙවන ස්ථානයට පත් වූයේ මහවැලි එච් කලාපයේ නිපුණි රසාංගිකා හේරත් ක්‍රීඩිකාවයි.
හෙල්ල විසි කිරීමේ පිරිමි අවසන් තරගයේ පළමු ස්ථානය මහවැලි එච් කලාපයටත් දෙවන ස්ථානය වලව කලාපයටත් හිමි වූ අතර තෙවන ස්ථානය හුරුළුවැව කලාපය විසින් දිනා ගනු ලැබුවා.
යගුලිය දැමීම කාන්තා අවසන් තරගයේ පළමු හා දෙවන ස්ථාන හුරුළුවැව කලාපය ලබා ගනිද්දි තෙවන ස්ථානයට පත් වූයේ වලව කලාපයයි.
දුර පැනීම කාන්තා අවසන් තරගයේ ප්‍රථම සහ තෙවන ස්ථාන වලව කලාපය හිමි කර ගත් අතර දෙවන ස්ථානය හිමි කර ගත්තේ මහවැලි එච් කලාපයයි. වලව කලාපයේ විදුෂි තත්සරණී ප්‍රථම ස්ථානය ලබාගත්තේ 2011 වසරේ මහවැලි බී කලාපයේ පූර්ණීමා චතුරංගනී විසින් තබා තිබූ මීටර් 5.44ක තරග වාර්තාව සමකිරීමටද සමත් විය.
මහවැලි එච් කලාපයේ විනෝද් සඳරුවන් උස පැනීම පිරිමි අවසන් තරගයේ පළමු ස්ථානය ලබාගත් අතර දෙවන ස්ථානයට පත්වූයේ වික්ටෝරියා කලාපයේ සචින්ත දිල්ශාන්ය. තෙවන ස්ථාන දෙකක් බිහි වූ අතර එම ස්ථාන දෙකට මවැලි එල් කලාපයේ ඉසුරු සඳරුවන් සහ වලව කලාපයේ ඉෂාන් මලිඳු ප්‍රවීන තේරු පත් වූවා.
හෙල්ල විසි කිරීම කාන්තා ඉසව්වේ පළමු ස්ථානය රඹකැන්ඔය කලාපය හිමි කර ගනිද්දි දෙවන ස්ථානය හිමි කර ගත්තේ මහවැලි ජී කලාපයයි. තෙවන ස්ථානයට මහවැලි බී කලාපය පත්වූවා.
යගුලිය විසි කිරීම පිරිමි ඉසව්වේ පළමු ස්ථානය රඹකැන් ඔය කලාපය හිමි කර ගත් අතර එම ඉසව්වේ දෙවන හා තෙවන ස්ථානය මහවැලි එච් කලාපය හිමි කර ගත්තා.

Your Comments