තුන් කලට තුන් සිත – සිත FM තෙවන සංවත්සරය

84

ස්කයි මාධ්‍ය ජාලයේ සිත එෆ්. එම්. අද තෙවන සංවත්සරය සමරනු ලබනවා.

ඒ, වසර තුනක අභිමානවත් මාධ්‍ය මෙහෙවරක පෙරගමන්කරු වීමේ අභිමානයෙන්.

බුද්ධිමත් ශ්‍රාවක ප්‍රජාවක් බිහි කරමින් යහපත් මාධ්‍ය සංස්කෘතියක් ගොඩනගමින් කෙටි කලක් තුළ විශාල ජන ප්‍රසාදයක් දිනා ගැනීමට සිත එෆ්. එම්. සමත් වුණා.

“තුන් කලට තුන් සිත ” – සිත එෆ්. එම්. නැවුම් මුහුණුවරකින්

Your Comments