ජාතික සමුද්‍ර සම්පත් සුරැකීමේ සතිය (PHOTOs)

22

2019 සැප්තැම්බර් 16 වන දින සිට සැප්තැම්බර් 21 වන දින දක්වා ජාතික සමුද්‍ර සම්පත් සුරැකීමේ සතිය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර තිබුණා.

එයට සමගාමිව නාවික හමුදාව, වෙරළ ආශ්‍රිත පරිසර පද්ධතිය පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කළේ සමුද්‍රීය පරිසර ආරක්‍ෂක අධිකාරිය හා එක්වයි.

ඒ සඳහා පාසල් ළමුන්, රාජ්‍ය සහ පෞද්ගලික ආයතන නිලධාරීන් සහ මහජනතාව ගේ සහයෝගය ද හිමිවුණා.

ඒහිදී වෙරළ තීරයන් ආශ්‍රිත පරිසර පද්ධතිය තුල තිබු පොලිතීන්, ප්ලාස්ටික් සහ දිරාපත් නොවන ද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට කටයුතු කළා.

මීට අමතරව නාවික හමුදාධිපති, වයිස් අද්මිරාල් පියල් ද සිල්වා‍ ගේ ‘නීල හරිත සංකල්පය’ නාවික හමුදාව තුළ ක්‍රියාවට නැංවීම සඳහා සෑම නාවික විධානයකම පරිසර හිතකාමි වැඩසටහන් රැසක් ක්‍රියාත්මක කෙරුණා.

පිරිසිදු වෙරළ තීරයක් පවත්වා ගැනීම සඳහා නාවික හමුදාව නිරන්තරයෙන් කැපවී සිටින අතර, සතිපතා සියළු නාවික කඳවුරු ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයන්හි වෙරළ තීරයන් පිරිසිදු කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබයි.

එහි මූලික අරමුණ වන්නේ ශ්‍රී ලංකාවට අයත් වෙරළ තීරය ආරක්‍ෂා කොට සුන්දර වෙරළ තීරයක් බවට පත් කිරීමයි.

 

 

 

Your Comments