කව්ද මේ ? මොනවද කරන්නේ ?
(හැටන් - රංජිත් රාජපක්ෂ)

35

මධ්‍යම පළාත් හින්දු අධ්‍යාපන අමත්‍යංශය හා මධ්‍යම පළාත් හින්දු සංස්කෘතික අමාත්‍යංශය සංවිධාන කරන මධ්‍යම පළාත් දමිල සාහිත්‍යය උළෙල අද (22) හැටන් නගරයේදි  අභිමානවත් ලෙස ආරම්භ කරනු ලැබුවා.

පාසල් ළමුන් විශාල පිරිසකගේ සහභාගිත්වයෙන් හැටන් මල්ලිඅප්පුව මංසන්ධියෙන් ආරම්භ කළ  හින්දු සංස්කෘතිය විදහාපාන සංදර්ශන පෙළපාලිය නගර මධ්‍යයෙන් හැටන් ඩි.කේ.ඩබ්ලිව් ශාලාව වෙත ගමන් කළා.

මධ්‍යම පළාත් හින්දු අධ්‍යාපන හා හින්දු සංස්කෘතික අමාත්‍ය මරදපාණ්ඩි රමේවරන්ගේ ආරාධනයෙන් මධ්‍යම පළාත් ප්‍රධාන අමාත්‍ය සරත් ඒකනායක, ශ්‍රි ලංකා ඉන්දියානු සහාකාර මහ කොමසාරිස් දෙරෙන්ද්‍ර සින් මහතා ඇතුළු විශාල පිරිසක් උත්සවයට එක්ව සිටියා.

Your Comments