ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික සංග්‍රාමයේ ගොවි අභිෂේකය

37

ආහාර නිෂ්පාදන ජාතික සංග්‍රාමයේ 2018 මහවැලි ගොවි අභිෂේකය වෙනුවෙන් ත්‍යාග සහ සම්මාන ප්‍රදාන උත්සවය අද (15) දෙහිඅත්තකණ්ඩිය, නුවරගල මහා විද්‍යාලයීය ක්‍රිඩාංගණයේදී පැවැත්වුණා.

සැමට මහවැලි බිමේ උරුමය, පිරිනමමින් සෑම මහවැලි ජනපදිකයෙකුටම ඉඩම් අයිතිය ලබාදීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ ඉඩම් ඔප්පු දොළොස් දහසක් ලබාදීම ද මෙහි දී සිදු කෙරුණා.

මීට අමතරව විහාරස්ථාන සදහා පූජාභූමි ඔප්පු ප්‍රදානය සහ රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයක් සදහා ඉඩම් පැවරීමේ සහතික පිරිනැමීම ද සිදු කෙරුනේ ජනාධිපතිගේ ප්‍රදානත්වයෙන්.

හොඳම මහවැලි ගොවි සංවිධානය හොඳම වාරි පද්ධතිය යන අංශ කිහිපයක් ඔස්සේ ත්‍යාග හා සම්මාන පිරිනැමුණා.

වැඩසටහන හා සමගාමී ව සංවිධානය කර තිබූ ප්‍රදර්ශනය ද ඉන් අනතුරුව ජනාධිපතිතුමා අතින් විවෘත කෙරිණි.

මේ අතර දෙහිඅත්තකණ්ඩිය නුවරගල මහ විද්‍යාලයේ රුපියල් දෙකෝටි දශ ලක්ෂයක වියදමින් ඉදිකරන ලද ද්විතීක විද්‍යාගාරය සහ දෙමහල් ගොඩනැගිල්ල ද අද (15) පෙරවරුවේ විවෘත කෙරුණා.

Your Comments