පුද්ගලයින් 45,000 ක් හෙරොයින් භාවිතයට ඇබ්බැහි වී ඇති බවට හෙළිවෙයි

 11/15/2017 - 07:55
6 reads

මෙරට තුල පුද්ගලයින් හතලිස් පන් දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් හෙරොයින් භාවිතයට ඇබ්බැහිවී ඇති බව අන්තරායකර fඖෂධ පාලක ජාතික මණ්ඩලය පවසනවා.

එහි සහකාර අධ්‍යක්ෂ ප්‍රදිප් කුමාර මහතා සදහන් කලේ , එයින් දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් කාන්තාවන් වන බවයි.

 

news24.lk
News24
sri lanka news 24
24 news