සුබ නව වසරක් වේවා! 2017  රටට කොහොමද? ඔබට කොහොමද? (හඬ පට)

උදාවූ 2017 නව වසර සුබ නව වසරක් වේවා!
නව වසර රටට කොහොමද?

නව වසර ඔබට කොහොමද?………

මේෂ ලග්නය

වෘෂභ ලග්නය

මිථුන ලග්නය

කටක ලග්නය

සිංහ ලග්නය

කන්‍යා ලග්නය

තුලා ලග්නය

වෘශ්චික ලග්නය

ධනු ලග්නය

මකර ලග්නය

කුම්භ ලග්නය

මීන ලග්නය

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Leave a comment