ලංකාවේ සංචාරක ව්‍යාපාරය නංවන්න ඕස්ට්‍රේලියානු අතහිත

ෙපුහුණු වැඩසටහන් සහ රැකියා නියුක්තිකයන් වෙත මෙන්ම, කුඩා පරිමාණ ව්‍යාපාර සඳහා උපදෙස් ලබාදීම ඔස්සේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ඔස්ට්‍රේලියානු රජය කටයුතු කර තිබෙනවා.
ඒ අනුව වසර 4ක කාලයක් පුරා රුපියල් බිලියන 1 යි දශම 6ක මුදලක් මූල්‍ය සහ තාක්ෂණික ආධාර වශයෙන් සැපයීමටයි එරට රජය තීරණය කර ඇත්තේ.
ඔස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් බ්‍රයිස් හචිසන් විසින් නිපුණතා සංවර්ධන සහ වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මහතාගේද සහභාගීත්වයෙන් යුතුව සර්වග්‍රාහී වර්ධනයක් සඳහා වන නිපුණතා වැඩසටහන ඊයේ එළිදැක්වුණා.
ඉහළ නිපුණතාවකින් යුතු ශ්‍රම බලකායක් නිර්මාණය කරගැනීම මෙම වැඩසටහනේ අරමුණයි.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Leave a comment