කැපවීමේ ප්‍රතිඵලය – GSP+

ජනතා අයිතිවාසිකම් හා හිමිකම් ආරක්ෂා කරමින් මෙරට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය තහවුරු කිරීමට පසුගිය දෙවසර තුළ ආණ්ඩුව කළ කැපවීමේ ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ජී.එස්.පී. ප්ලස් සහනය යළි ලබාගැනීමට හැකි වූ බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා. අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් නිකුත්කළ නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

Recommend to friends
  • gplus
  • pinterest

Leave a comment